Stowarzyszenie Arteterapeutow Polskish “Kajros” - Kalisz Polonia

www.kajros.pl


Ruolo nel progetto: sede di tirocini per i partecipanti